เครื่องส่งสัญญาณความดัน

เครื่องส่งสัญญาณความดันหรือเซ็นเซอร์ความดันเป็นอุปกรณ์วัดความดันในของเหลวของไหลหรือแก๊ส ตัวส่งสัญญาณความดันมักใช้เพื่อวัดความดันภายในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อเตือนผู้ใช้ก่อนเกิดภัยพิบัติขึ้น พวกเขามีการใช้ที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมหรือยานยนต์ในธรรมชาติ เครื่องส่งสัญญาณความดันสามารถรับรู้ได้ง่ายเนื่องจากเป็นเครื่องวัดรอบที่มีสีต่างๆซึ่งแสดงถึงระดับความดันที่แตกต่างกัน ในขณะที่เครื่องส่งสัญญาณความดันมีความคล้ายคลึงกับเครื่องวัดอื่น ๆ พวกเขามีความจำเป็นสำหรับแอพพลิเคชันที่พวกเขาใช้อยู่

วิธีการทำงานของ Transmitter ความดัน

มีเครื่องส่งสัญญาณแรงดันกว่า 50 ชนิดที่ทำงานแตกต่างกัน ดังนั้นจึงยากที่จะอธิบายว่าทั้งหมดของพวกเขาทำงานภายในขอบเขตของบทความนี้ ตัวอย่างเช่นตัวส่งสัญญาณแรงดันที่วัดการเปลี่ยนแปลงความดันความเร็วสูงขึ้นอยู่กับวัสดุ Piezoelectric - วัสดุที่สามารถแปลงกำลังทางกลไกในรูปของความดันเป็นกระแสไฟฟ้าได้ ในขณะที่เครื่องวัดความดันมาตรวัดพึ่งพาแรงดันอากาศบริสุทธิ์เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องวัดจริงและสามารถปรับเทียบกับความกดอากาศได้

การประยุกต์ใช้งาน

เครื่องส่งสัญญาณความดันใช้ในงานหลากหลายประเภท พวกเขาจะใช้ในเครื่องจักรเพื่อเตือนผู้ประกอบการเครื่องของระดับความดันสูงก่อนเกิดภัยพิบัติ เครื่องส่งสัญญาณความดันยังมั่นใจว่าเครื่องไม่ใช้แรงดันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในระหว่างการผลิต เครื่องส่งสัญญาณความดันสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อวัดความลึกความสูงการไหลของน้ำและการสูญเสียแรงดันเพื่อลดการรั่วไหลของระบบ

ข้อดี

เครื่องส่งสัญญาณความดันมีข้อดีหลายอย่างที่เครื่องวัดชนิดอื่น ๆ ทำไม่ได้ ตัวอย่างเช่นตัวส่งสัญญาณความดันโดยตรงวัดระดับความดันเช่นเดียวกับความแตกต่างในความดัน เครื่องส่งสัญญาณความดันสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมใด ๆ และยังสามารถจมน้ำได้อย่างสมบูรณ์ พวกเขาจะทำจากวัสดุ piezoelectric ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อการฉายรังสีและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องส่งสัญญาณความดันสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เช่นวงจรไฟฟ้าและสามารถปรับเทียบเพื่อวัดความดันที่สัมพันธ์กับความดันบรรยากาศ