สวิตช์การไหล

ในหลักการสวิตช์แบ่งการไหลสามารถแบ่งออกเป็นสวิตช์การไหลแบบกลและสวิตช์การไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์

หลักการทางกลเป็นแบบพายเรือประเภทกังหันประเภทลูกสูบประเภทแรงโน้มถ่วง ฯลฯ

หลักการอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสวิตช์การไหลของความร้อนสวิทช์การไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าสวิตช์เซนเซอร์แบบอัลตราโซนิคและอื่น ๆ

สวิตช์การไหลเริ่มทำงานเมื่อน้ำไหลและจะถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่มีน้ำหรือขาดแคลนน้ำซึ่งหมายถึงการเล่นสวิทช์และรับสัญญาณเตือน โดยปกติจะมีตัวนำสองตัวมีตะกั่วหนึ่งตัวเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและมีตะกั่วอื่น ๆ เชื่อมต่อกับตัวควบคุมหรือสัญญาณเตือน