สวิตช์แรงดัน

สวิตช์ความดันใช้ในการควบคุมและตรวจสอบความดันของน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศก๊าซและสิ่งอื่น ๆ

สวิทช์ความดันเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความสำคัญมากที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยและการควบคุมสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มันทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้จำนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการวัดปริมาณของความดันที่ใช้และทำปฏิกิริยาหรือเพียงแค่โดยการให้วิธีการลดหรือเพิ่มความดันที่แตกต่างกัน

สภาพแวดล้อม
สวิตช์แรงดันใช้ในสภาพแวดล้อมหลายประเภท โรงงานเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงโรงงานสาธารณูปโภคและเคมีโรงงานผลิตเครื่องจักรและอาคารสาธารณะ
ใบสมัคร
สวิตช์แรงดันโดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับรูปแบบของของเหลวก๊าซไอน้ำหรือไฟฟ้า
คู่มือ
สวิตช์ความดันด้วยมือเป็นเหมือนสวิตช์ไฟที่คนเดินขึ้นไปพลิกเปิดหรือปิด
อัตโนมัติ
•ความดันอัตโนมัติจะรับรู้เมื่อระดับความดันสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป สามารถตอบสนองได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์
การใช้ประโยชน์
สวิตช์ความดันอาจเปิดช่องเพื่อปล่อยไอน้ำหรืออากาศ อาจปิดเครื่อง การดำเนินการใด ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์หรือทางการเงินสำหรับสถานการณ์เฉพาะคือการทำงานของสวิตช์แรงดัน

กำลังโหลด ...