เซ็นเซอร์ระดับ

เซ็นเซอร์ระดับเป็นอุปกรณ์สำหรับการกำหนดระดับหรือปริมาณของของเหลวของเหลวหรือสารอื่น ๆ ที่ไหลในระบบเปิดหรือปิด มีการวัดระดับสองระดับคือการวัดระดับอย่างต่อเนื่องและระดับจุด

ใช้เซ็นเซอร์ระดับต่อเนื่องเพื่อวัดระดับได้ถึงขีด จำกัด ที่กำหนด แต่จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ในทางกลับกันเซ็นเซอร์ระดับจุดจะตรวจสอบว่าระดับของเหลวอยู่ในระดับสูงหรือต่ำเท่านั้น

เซ็นเซอร์ระดับมักจะเชื่อมต่อกับชุดเอาท์พุทเพื่อส่งผลไปยังระบบตรวจสอบ เทคโนโลยีในปัจจุบันใช้การรับส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยังระบบการตรวจสอบซึ่งเป็นประโยชน์ในสถานที่ที่สูงและเป็นอันตรายซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายโดยคนงานทั่วไป

ใช้เซนเซอร์ระดับอัลตราโซนิคเพื่อตรวจจับระดับของของเหลวข้นหนืดและวัสดุเป็นกลุ่มเช่นกัน ใช้คลื่นเสียงในช่วงความถี่ 20 ถึง 200 kHz คลื่นเสียงจะสะท้อนกลับไปที่ตัวแปลงสัญญาณ

การตอบสนองของเซ็นเซอร์อัลตราโซนิคจะได้รับอิทธิพลจากความดันความปั่นป่วนความชื้นและอุณหภูมิ นอกจากนี้ต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ดีขึ้น

เซ็นเซอร์ระดับประจุจะถูกใช้เพื่อตรวจจับระดับของของเหลวและของเหลวในน้ำ พวกเขาจะดำเนินการโดยใช้หัววัดสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อก

โพรบมักจะทำจากสายไฟที่มีฉนวนกันความร้อน PTFE อย่างไรก็ตามเครื่องตรวจจับเหล็กกล้าไร้สนิมมีความไวสูงและเหมาะสำหรับการตรวจวัดสารที่เป็นเม็ดหรือสารที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าหรือวัสดุที่มีค่าความเป็นฉนวนต่ำ

เซนเซอร์ความจุใช้งานง่ายและทำความสะอาดเนื่องจากไม่ได้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนใด ๆ พวกเขามักจะใช้ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและความดันสูง

กำลังโหลด ...